Collection of the materials of ІV International student forum “Green Bridge through Generations”

Collection of the materials of ІV International student forum “Green Bridge through Generations”

4th International Student Forum

«Green Bridge Through Generations»

Almaty, Kazakhstan, 10-11 April 2014

                          ***

«Жасыл Көпір  – Ұрпақтан-Ұрпаққа»

4-ші Халықаралық Студенттік Форум

Алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 10-11 Сәуір

                          ***

4-ый Международный  Студенческий Форум

«Зеленый Мост Через Поколения»

Алматы, Казахстан, 10-11 Апреля 2014 года

780 просмотр