«Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа» ІV Халықаралық студенттер форумының материалдары жинағы

«Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа» ІV Халықаралық студенттер форумының материалдары жинағы

«ЖАСЫЛ КӨПІР  – ҰРПАҚТАН-ҰРПАҚҚА»

ІV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТІК ФОРУМ

Алматы, Қазақстан, 2014 жыл, 10-11 сәуір

***

 ІV МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

«ЗЕЛЕНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ»

Алматы, Казахстан, 10-11 апреля 2014 года

***

IV INTERNATIONAL STUDENT FORUM

«GREEN BRIDGE THROUGH GENERATIONS»

Almaty, Kazakhstan, 10-11 April 2014

1,026 просмотр